תקנון הגרלת CustomEyes

מושגים

 1. בתקנון זה יפורש כל מונח בהתאם להגדרתו להלן:
  1. עורכת ההגרלה“-חברת פוראקטיב בע”מ יבואנית מוצרי RUDY PROJECT  שכתובתה: השלום 8, כפר נטר. טל: 08-8997929 (להלן: “החברה“)
  2. המפקח“- המפקח על ההגרלה הינו רו”ח אסף ברוך שכתובתו  גלגלי הפלדה11, הרצליה  טל: 077-5018020
  3. משתתף”– כל לקוח שרכש עדשות lentIQ  בחנויות החברה, מלבד עובדי חברה המעורבים בארגון והפקת ההגרלה.
  4. זוכה“- הזוכה בהגרלה.

 

ההגרלה

 1. חברת פוראקטיב בע”מ יבואנית מוצרי RUDY PROJECT  עורכת הגרלה ” CustomEyes- האפליקציה היחידה להתאמת המשקפיים לאורח החיים והצרכים הייחודיים שלך”  (להלן:”החברה” ו-“ההגרלה” בהתאמה) כפי שיפורט להלן;
 2. מועד עריכת ההגרלה יום חמישי ה- 06/09/2018

 

השתתפות ומהלך ההגרלה:

 1. לקוחות אשר יורידו את האפליקציה ויגיעו לחנויות החברה עם הקוד האישי שנשלח אליהם בתום עשרת הימים, יקבלו קופון הנחה של 250 ש”ח לרכישת עדשות lentIQ בלבד. לקוחות אשר ירכשו את העדשות ישתתפו בהגרלה בה יוכלו לקבל החזר מלא על הרכישה וזוג משקפיים נוסף במתנה.
 2. מבין כל המשתתפים בהגרלה, יהיה זוכה אחד בלבד.
 3. ההגרלה תיעשה ע”י החברה. בחירת הזוכה תיעשה ע”י הגרלה ממוחשבת בפיקוח רו”ח החברה. בהגרלה יוגרלו 3 שמות משתתפים, זוכה אחד וכן שני משתתפים נוספים לפי סדר עוקב שיהיו ברשימת המתנה. היה וייפסל הזוכה או במידה והזוכה לא אסף את הפרס בזמן הנקוב (סעיף 18.ד’), תעבור הזכייה אל הבא בתור ברשימת השמות שהוגרלו.
 4. שם הזוכה בתחרות יפורסם עד ה-20/9/18 בהודעה אישית לזוכה וכן בנכסים דיגיטליים נוספים העומדים לרשות עורכת ההגרלה.
 5. החברה רשאית לפסול משתתף אשר יתברר, לדעתה, כי אינו עומדת בתנאי ההשתתפות ו/או שאינו זכאי לפרס מכל סיבה שתמצא לנכון והכל – על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

פרסים:

 1.  הזוכה יקבל החזר מלא על רכישת משקפיים ועדשות lentIQ ובנוסף יקבל עוד זוג משקפיים  מאותו הסוג עם עדשות lentIQ.
 2. החברה רשאית לשנות את הפרס ו/או להחליפו בפרס אחר במידה ויהיה חסר במלאי או בשל כל סיבה אחרת שאינה מאפשרת לה לספק את הפרס.

 

תנאים נוספים:

 1. הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם.
 2. המשתתף מצהיר שפרטיו האישיים שמסר בהגרלה הם נכונים.
 3. עורכת ההגרלה רשאית לשנות את תנאי ההגרלה ו/או לסיים את ההגרלה בכל עת, אף ללא מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הגבלת אחריות

 1. המשתתף בהגרלה מקבל עליו את התנאים להלן ומשחרר את החברה מכל טענה ו/או תביעה הקשורה להשתתפות בהגרלה ובזכייה בה.
 2. זכייתו של משתתף עשויה להיות מסוקרת, ובהשתתפותו בהגרלה מאשר הזוכה ומסכים  לפרסום שמו ולסיקור זכייתו – וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת ו/או אחרת להוציא הפרס בו זכה.
 3. במקרה שייבצר מהזוכה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, אזי רשאית החברה להעביר את הפרס לזוכה הבא בתור ברשימת ההמתנה (סעיף 8), על פי סדר ההגרלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תתבטל.
 4. הזוכה יהיה רשאי לאסוף את הפרס עד לחודש לאחר יום ההודעה על הזכייה. במידה ולא יאסוף את הפרס במועד זה, יעבור הפרס לזוכה הבא בתור ברשימת ההמתנה (סעיף 8).

 

* הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה

 

ט.ל.ח